1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo izdelkov, objavljenih v katalogih in na spletni strani družbe BEMAT d.oo
Splošni pogoji so natiskani na vsakem katalogu in na voljo na spletni strani www.dccshop.si , zato se šteje, da je vsak potrošnik, ki naroči blago iz kataloga ali na spletni strani, seznanjen z njihovim celotnim besedilom.
Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.
Pogodba se lahko sklene le v slovenskem jeziku.

2. Naročanje izdelkov

Pri dccshop.si izdelke naročate brez vsakega tveganja. Izdelke si lahko doma v miru ogledate in preizkusite in če vam ne ustrezajo v roku 14 dni od sprejema, enostavno vrnete nazaj. Izdelke lahko naročite na naslednje načine:

- po pošti na naslov: BEMAT d.oo Parmova 53, 1000 Ljubljana
- po elektronski pošti na naslov: info@dcctrade.si
- preko spleta www.dccshop.si

3. Izvedba ali zavrnitev naročila

Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil bomo pričeli v najkrajšem možnem času. BEMAT d.o.o. lahko v primeru, da naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

3.1. Naročanje preko spleta

a. Naročilo v čakalni vrsti: Po uspešni oddaji naročila boste prejeli obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v obdelavo. V roku ene ure se lahko odločite in naročilo prekličete in to tako, da nam pošljete sporočilo na elektronski naslov; info@dcctrade.si kamor pripnete naše obvestilo o uspešno oddanem naročilu, v naslov pa napišete "Odstop od oddanega naročila".
b. Naročilo odpremljeno: Če naročila v eni uri ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. V naročilu bomo pregledali ali so na voljo vsi zahtevani podatki o kupcu in naročenih izdelkih. V primeru pomanjkljivih podatkov vas bomo kontaktirali po elektronski pošti ali po telefonu, ki je naveden med kontaktnimi podatki. Popolno naročilo bo prejelo status odpremljenega naročila in s tem je tudi pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom sklenjena.
c. Izdelek na zalogi: Ali je izdelek na zalogi oz. kdaj je predvidena naslednja dobava izdelka je razvidno na naših spletnih straneh ali pa vam sporočimo.

4. Dostava izdelkov

V dogovorjenem roku vam bomo naročene izdelke pripravili in odposlali na vaš naslov. Na računu, ki je priložen paketu boste našli tudi vse informacijo o politiki vračila blaga, kam se lahko obrnete v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru ostalih pritožb.
Izdelke bomo dostavili z našimi pogodbenimi partnerji v primerni paketni embalaži. V kolikor vas ob obisku dostavljalca ne bo doma, vam bo le-ta pustil obvestilo o prispeli pošiljki oziroma obvestil in povprašal o možnostih dostave paketa.
V primeru dostave s pošto Slovenije in plačilom po povzetju vam bo pošta zaračunala provizijo za prenos kupnine v obliki gotovine, po veljavnem ceniku pošte Slovenije.
Stroški pakiranja, dostave in poštnine za posamično enkratno naročilo znašajo skupaj 4,99 EUR, ne glede na vrednost naročila ter število morebitnih dostav, s katerimi bi bilo potrebno izdelke ob takem naročilu dostaviti. V primeru, da naročenih izdelkov ne moremo dostaviti istočasno, vam dodatne priprave paketa in pošiljanja ne bomo zaračunali, strošek poštnine ostane 4,99 EUR. To ne velja v primeru, če je bilo blago vrnjeno ter nato ponovno poslano zaradi razlogov na vaši strani.
BREZ POŠTNINE pri naročilu nad 300 EUR. V primeru, da vaše naročilu preseže znesek 300 EUR boste dobili paket brez zaračunanih stroškov poštnine in priprave paketa.
Naročeno blago bomo dostavili, če bo to le mogoče, v običajnem dobavnem roku, ki znaša 5-7 delovnih dni od prejetega naročila. V kolikor blaga ne bo možno dostaviti običajnem 7-dnevnem dobavnem roku, vas bomo, takoj ko bo možno, obvestili o novem predvidenem roku dostave.

Če vam niti v dodatnem roku ne bomo mogli dostaviti naročenega blaga, lahko odstopite od pogodbe, mi pa vam bomo nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnili vsa prejeta plačila.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko po preteku dogovorjenega roka odstopite od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev obveznosti, če pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvestite, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe.

5. Razprodani izdelki

V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam posameznega izdelka ne bomo mogli dostaviti, ker je razprodan. Prosimo vas za razumevanje. Prepričani smo, da boste v naši široki paleti izdelkov našli nadomestni izdelek.

6. Prevzem izdelkov

Po predhodnem dogovoru je prevzem izdelkov možen tudi na sedežu podjetja naslovu:
BEMAT d.o.o
Parmova 53
1000 Ljubljana

7. Cene

Vse cene, navedene v katalogu, so izražene v evrih ter vključujejo davek na dodano vrednost. Izdani račun vsebuje poleg cene izdelka in pripadajočega davka na dodano vrednost tudi stroške pakiranja, dostave in poštnine. Zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko.
Zaradi vsakodnevnega osveževanja cen in zalog na spletni strani lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru velikega odstopanja cen ali tehničnih podatkov vas bomo o spremembi vašega naročila obvestili.

8. Način plačila

Naročene izdelke lahko plačate na naslednje načine:

- plačilo po povzetju. V tem primeru blago plačate z gotovino ali s priloženo splošno položnico;
- plačilo s kreditnimi karticami. Izdelke lahko plačate z naslednjimi kreditnimi karticami: Mastercard (Eurocard), Visa, Diners, American express
- plačilo po predračunu (predračun vam pošljemo po elektronski pošti). Predračun je veljaven 3 dni, po tem roku se naročilo izbriše iz sistema. Pri plačilu predračuna obvezno navedite v sklic številko predračuna zaradi lažjega spremljanja plačil.
Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Za pravne osebe je plačilni rok 8 dni. Pri prvem naročilu zahtevamo plačilo po predračunu ali zavarovanje plačila. Pridržujemo si tudi pravico dostave samo proti plačilu po predračunu.
Za nepravočasno poravnane obveznosti zaračunavamo zakonske zamudne obresti.
V primeru zamude s plačilom vam bomo zaračunali tudi stroške opominjanja ter vse stroške izterjave neporavnanih obveznosti, kamor sodijo tudi odvetniški stroški ter stroški sodnih taks in drugih pristojbin. Z naročilom izdelkov soglašate ter z nastopom zamude s plačilom dccshop.si in po njegovem pooblastilu tudi njegovega pooblaščenca izrecno pooblaščate za pridobivanje vseh potrebnih podatkov o vašem premoženju in opravo vseh poizvedb, ki se nanašajo na vaše račune pri bankah in drugih finančnih ustanovah ter poizvedbe o zaposlitvi, kakor tudi dovoljujete dccshop.si in po njegovem pooblastilu tudi njegovemu pooblaščencu posredovanje teh podatkov drugim pravnim osebam, zaradi izterjave terjatev, ki bi jih imel dccshop.si do vas iz naslova vaših neplačanih obveznosti za naročene izdelke.

9. Pridržek lastninske pravice

Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanih izdelkih in le-ti ostanejo last dccshop.si tudi potem, ko so vam izročeni, vse dotlej dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.

10. Odstop od pogodbe, vračilo izdelkov in vračilo vplačil

10.1. Odstop od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, imate pravico, da nas v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko:
- pridobite dejansko posest nad blagom,
- pridobite dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki ste jih naročii v enem naročilu,
- pridobite dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
- pridobite dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.
- Pravice do odstopa od pogodbe nimate pri naslednjih pogodbah:
- pogodbi o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
- pogodbi o blagu, ki je izdelano po vaših natančnih navodilih in prilagojeno vašim osebnim potrebam;
- pogodbi o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
- pogodbi o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če ste po dostavi odprli varnostni pečat;
- pogodbi o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če ste po dostavi odprli pečat
- pogodbi o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
- pogodbi o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi vašega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe
- pogodbi o baterijah, akumultorskih baterijah in akumulatorskih paketih, kablih, sijalkah, komponentah, če ste odprli varnostni pečat ali v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža
- pogodbi o modelih, ki so delno ali v celoti sestavljeni s strani potrošnika
- pogodbi o izdelkih za enkratno uporabo, rezervnih in nadomestnih delih in uporabljenih predplačniških karticah
- Obvestilo o odstopu lahko predložite podjetju z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe. Obvestilo o odstopu nam lahko pošljete:
- pismeno na naslov podjetja
- v elektronski obliki na info@dcctrade.si , v tem primeru vam bomo nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.
- označite na zadnji strani računa, da vračate izdelek in račun skupaj z izzdelkom vrnete na naš naslov. Šteje se, da ste podali odstopno izjavo pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik. Potrošnik vrne izdelek v reklamacijo na svoje stroške. (prevzemno mesto v Mariboru).

10.2. Vračilo blaga

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopite, morate blago vrniti v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na naš naslov:
BEMAT d.o.o Rozmanova 8 8000 Novo mesto

Šteje se, da ste pravočasno vrnili blago če ga pošljete pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Izdelke morate vrniti nepoškodovane v nespremenjeni količini in v originalni, nepoškodovani embalaži.
Poškodovanih izdelkov, izdelkov v spremenjeni količini in izdelkov v neoriginalni ali poškodovani embalaži ni mogoče vrniti. Izdelke vrnite kot paketno pošiljko in ne kot pismo. Izdelkom, ki se vračajo, mora biti priložena kopija računa veseli bomo pa tudi če nam izpolnite obrazec za vračilo blaga, na naši spletni strani , da bomo hitreje izvedli celoten postopek. V primeru odstopa od pogodbe, krijete le stroške vračila blaga.

10.3. Vračilo prejetih plačil

V kolikor ste naročeno blago že plačali, vam bomo vrnili vsa prejeta plačila, ki ste jih opravili zaradi naročila nemudoma, oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.
Česte blago že prejeli in od pogodbe odstopite, morate blago vrniti v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Vračilo prejetih plačil bomo v tem primeru zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali dokler nam ne predložite dokazila, da ste blago poslal nazaj.
Prejeta plačila vam bomo vrnili z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili ob nakupu, razen če ne želite drugačnega načina vračila.
Najhitrejši in najpreprostejši način vračila je na vaš TRR (osebni račun). V primeru, da se odločite za takšen način vračila, prosimo da nam sporočite šetvilko osebnega računa ali ga zapišete v obrazec za vračilo blaga, na zadnji strani računa.
Če izdelek ne deluje pravilno, ali ne deluje v skladu z vašimi pričakovanji, prosimo pokličite našo tehnično službo na telefonsko številko: 07 / 334 75 30, kjer vam bodo naši svetovalci lahko pomagali s potrebnimi pojasnili. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi izdelka in poškodbam samega izdelka ter morebitnim poškodbam drugih stvari.
Za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe oziroma ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, reklamacij ne bomo mogli upoštevati. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo takega izdelka, lahko pa tak izdelek prevzamete na našem naslovu:
BEMAT d.o.o, Parmova 53, 1000 Ljubljana

11. Garancija

Za vse izdelke velja 12 mesečna garancija, za posebej označene izdelke pa podaljšana garancija, kar je razvidno iz dokumentacije, ki jo prejmete ob dostavi blaga. Garancija teče od datuma prejema blaga. Garancijo lahko uveljavljate z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu! Imate nepotrjen garancijski list? Brez skrbi! V tem primeru skladno z 18. členom Zakona o varstvu potrošnikov ni potrebno, da garancijski list prodajalec posebej potrdi.
Popravilo izdelkov opravimo v dccshop.si. V kolikor traja popravilo več kot 45 dni, vam izdelek zamenjamo z novim, če to ni mogoče, pa v celoti povrnemo kupnino za izdelek.

. Varovanje podatkov

Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki, pridobljeni ob naročilu blaga, bodo uporabljeni za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med vami in dccshop.si
Tedensko vam bomo pošiljali tudi svoj informativni materjal in reklamna sporočila, v obliki e-novic, e-nasvetov ali SMS sporočil. V kolikor boste izrazili željo, da ne želite prejemati informativnih materialov in reklamnih sporočil, bomo to brezpogojno upoštevali.

13. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
- identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
- kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
- bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
- končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
- dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
- plačilne pogoje, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
- informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
- časovno veljavnost ponudbe,
- pogoji, roki in postopki v primeru odstopa od pogodbe; poleg tega tudi o tem, če in koliko so stroški vračila blaga
- pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
- seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake
- možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno
- informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.

14. Podatki o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa

BEMAT d.o.o.
Parmova 53
1000 Ljubljana
Matična številka: 5586348000
Davčna številka: 67074375
Davčni zavezanec: DA
Statistična domicilna dejavnost: J62.030 - Upravljanje računalniških naprav in sistemov